Hop til hovedindholdet

Apostolsk Kirke logo

Worship Conference


Dato og tid

Fredag d. 13. oktober 2023 kl. 19:00 til lørdag d. 14. oktober 2023 kl. 21:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 8. oktober 2023 kl. 23:55

Sted

Højskolen Acts Academy, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding Højskolen Acts Academy
Lykkegårdsvej 100
6000 Kolding

Worship Conference


Arrangementsbeskrivelse


Worship Conference


Du er hermed inviteret til lovsangs konferencen: OneHeart Worship Conference.
 
OneHeart har til formål at forbinde, inspirerer og udvikle musikalske og tekniske ledere i den lokale kirke.
 
Denne lovsangs konference bliver fyldt med Guds nærvær, udfordrende og opmuntrende keynotes, god mad og det lækreste fælleskab!
Konferencen er for hele kirkens lovsangs team, musikere, sangere og teknikere. 
 
Vores tre hovedfokusområder er:
 
  1. Livsforvandlende møder med Gud i lovsang og inspirerende ord: Vores begivenheder er designet til at skabe dybe åndelige oplevelser, hvor deltagerne kan opleve nærværet af Gud gennem hjerteåbnende lovsang og dybt berørende inspirerende budskaber.

  2. Udfordrende og praktisk brugbar undervisning og KeyNotes: Vi tror på kraften af indsigt og viden. Derfor tilbyder vi udfordrende undervisning og KeyNotes, der ikke kun åbner sindene for nye perspektiver, men også giver praktiske redskaber og handlingsorienterede tilgange til at implementere læringen i hverdagen.

  3. Networking og samtaler rundt om bordene med vidensdeling og skab nye relationer: Vi forstår vigtigheden af at opbygge netværk og relationer. Vores arrangementer skaber en atmosfære, hvor deltagerne kan engagere sig i meningsfulde samtaler, udveksle viden og erfaringer, og samtidig opbygge dybdegående relationer, der varer ud over begivenheden.

Herudover betyder inklusivitet og mangfoldighed meget for os. Vi værdsætter og respekterer mangfoldigheden blandt vores kirker. Lovsangs konferencen er åben for alle uanset baggrund og erfaring. 

Vi arbejder aktivt for at skabe en inkluderende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne.
 
Vi glæder os til at se dig!

**Early Bird rabat på 10% er fratrukket prisen. Efter d. 30. september stiger prisen.


English:

You are hereby invited to the worship conference: OneHeart Worship Conference.
 
OneHeart aims to connect, inspire and develop musical and technical leaders in the local church.
 
This worship conference will be filled with God's presence, challenging and encouraging keynotes, good food and the most delicious fellowship!
The conference is for the entire church's worship team, musicians, singers and technicians.
 
Our three main focus areas are:
1. Life-changing encounters with God in praise and inspirational words:
Our events are designed to create deep spiritual experiences where participants can experience the presence of God through heart-opening praise and deeply touching inspirational messages.

2. Challenging and practical teaching and KeyNotes:
We believe in the power of insight and knowledge. That is why we offer challenging teaching and KeyNotes that not only open minds to new perspectives, but also provide practical tools and action-oriented approaches to implement the learning in everyday life.

3. Networking and conversations around the tables with knowledge sharing and create new relationships:
We understand the importance of building networks and relationships. Our events create an atmosphere where attendees can engage in meaningful conversations, share knowledge and experience, while building deep relationships that last beyond the event.
 
In addition, inclusivity and diversity mean a lot to us. We value and respect the diversity among our churches. The worship conference is open to everyone regardless of background and experience.

We work actively to create an inclusive atmosphere where everyone feels welcome.

We look forward to seeing you!
 


Early Bird discount of 10% has been deducted from the price. After September 30th, the price will go up. 
 
 

Kontaktinformation til arrangør

Højskolen Acts Academy
Tlf: +45 75 52 47 99
info@actsacademy.dk

Kontaktinformation til arrangør

Højskolen Acts Academy
Tlf: +45 75 52 47 99
info@actsacademy.dk